Cách lắp đặt tủ bảng điện

Các bước thiết kế lắp đặt tủ bảng điện gồm các giai đoạn:

1/ Lập bảng sơ đồ khối của phần điện cần lắp đặt (nếu đã có sơ đồ thiết kế mạch)

2/ Khảo giá thị trường các vật liệu cần mua (kiếm loạI có chất lượng,và dư tảI ,nếu cần chọn giữa 2 giá thì chọn cái nào có giá cao hơn.) khi đã có các vật tư theo yêu cầu của sơ đồ khốI,dùng kích thước thực tết của các vật tư này để xem sắp đặt các vị trí nào trên bảng hợp lý nhất

3/ Các vật liệu phụ trong lắp đặt tủ điện. (như các vòng sô thứ tự cài vào dây,thanh sắt dùng cài các kđt,timer,các đầu nốI điện .vv.

4/ Lắp các cơ phận lên bảng (ván ép dày 10mm,hoặc phíp hoặc bảng sắt – đặt bảng ở vị trí nằm ngang khi lắp ráp )

5/Sau khi lắp xong,hàng super sale là gì thử độ an toàn cách điện của bảng tủ vớI các cơ phậnlắp trên bảng (nếu bảng tủ là bằng sắt)
thử trước bằng điện lướI nốI tiếp vớI 1 bóng đèn tròn 300watts,
xem sự hoạt động của các cơ phận có đúng vớI quy trình thiết kế hay không./sửa các chỗ sai,nếu có.

6/ Thử lạI 1 lần vớI tảI nhỏ .sau đó ráp bảng các cơ phận vào tủ.

7/Làm khung chân tủ lắp đặt tủ vào vị trí,kéo dây điện từ các động cơ vào tủ,kéo điện lưới.

8/ Thử lạI phần dây nốI đất,an toàn về điện (dây nốI đất của cánh cửa tủ và thân tủ phảI là loạI đồng ,dây dẹt,đan lưới ,mềm,khó đứt)

Quảng cáo: giày mlb rep 11

Tin Liên Quan